гатанка

гатанка
га̀танк|а <-и>
същ ж indovinèllo m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • въпрос — същ. питане, запитване същ. изпит същ. загадка, тайна, неизвестност, гатанка, мистерия, секрет, енигма, проблема същ. нещо, работа, постъпка, факт, случай, явление, обстоятелство същ. предмет, тема същ. съдържание …   Български синонимен речник

  • енигма — същ. загадка, гатанка, тайна, секрет, проблема, въпрос, мистерия, тайнственост, неизвестност, неопределеност същ. възел, ключ, връзка …   Български синонимен речник

  • задача — същ. проблема, загадка, тайна, мистерия, гатанка, секрет, въпрос, енигма същ. мисия, поръчение, назначение, работа, предназначение, цел същ. план същ. упражнение същ. задание, процес същ. командировка …   Български синонимен речник

  • проблема — същ. задача, въпрос същ. загадка, тайна, енигма, гатанка, неизвестност, секрет …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”